• Code 9817

Falszerstwa i Nasladownictwa Monet


M. Gacarzewicz (editor).  Published by Muzeum Miejskie w nowej soli, Poznan 1998.  PB 141 pages, illustrated.  145 x 205mm.  Polish text with German summaries.  ISBN 8385215166.

1. Program
2. Wstęp
3. Ateńskie sówki - oryginały, naśladownictwa, falsyfikaty (Mariusz Mielczarek)
4. Przyczynek do zagadnienia monet naśladowczych z przełomu panowania bizantyjskiego i arabskiego (Aleksandra Krzyżanowska)
5. Monety prawdziwe - znalezisko fałszywe. Casus Gdańsk - Św. Wojciech. (Renata Ciołek)
6. Moneta fałszywa w Polsce we wczesnym średniowieczu (Stanisław Suchodolski)
7. Gdzie bito tzw. naśladownictwa łupawskie monet wczesnośredniowiecznych? (Jerzy Piniński)
8. Naśladownictwa monetarne we wschodniej części Niemiec w XII i XIII wieku (Tadeusz Szczurek)
9. Książęta i fałszerze (Borys Paszkiewicz)
10. Naśladownictwa i fałszerstwa monet w Danii (Jorgen Steen Jensen (Dania))
11. Fałszywa moneta żywiecka na Morawach w latach 1611-1612 (Erich Śefcik (Czechy))
12.Fałszerstwa tymfów Jana Kazimierza (Iwan Sinczuk (Białoruś))
13. Fałszerstwa monetarne w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego (Grzegorz Skąpski)

A very good clean copy.


£0.00 £10.00
0 Rewards Points
QTY
Item Sold - No longer in stock


The item has been added to your basket

Continue Shopping
Proceed To Checkout